Cabro Group
M موتورگیربکسهای شافت مستقیم سری

موتورگیربکسهای شافت مستقیم سری M

حداکثر قدرت ۹۰Kw) ۱۲۱HP)
حداکثر گشتاور ۱۱۰۰۰ N.m
حداکثر نسبت تبدیل ۱۶۲۰۰

دریافت کاتالوگ PDF


C موتورگیربکسهای حلزونی سری

موتورگیربکسهای حلزونی سری C

حداکثر قدرت ۴۵ Kw) ۶۰HP)
حداکثر گشتاور ۱۰۰۰۰.m 
حداکثر نسبت تبدیل ۶۰۰۰۰
با انواع شافت خروجی توپر و یا توخالی

دریافت کاتالوگ PDF


F موتور گیربکسهای شافت موازی سری

موتور گیربکسهای شافت موازی سری F

حداکثر قدرت ۱۱۰ Kw) ۱۴۷HP)
حداکثر گشتاور ۱۶۵۰۰ N.m
حداکثر نسبت تبدیل ۵۶۰۰
با انواع شافت خروجی توپر و یا توخالی

دریافت کاتالوگ PDF


K موتورگیربکسهای کرانویل پینیون سری

موتورگیربکسهای کرانویل پینیون سری K

حداکثر قدرت ۹۰ Kw) ۱۲۱ HP)
حداکثر گشتاور ۱۲۳۰۰.m
حداکثر نسبت تبدیل ۳۶۰۰۰
با انواع شافت خروجی توپر و یا توخالی

دریافت کاتالوگ PDF

 کلیه موتور گیربکسهای فوق در انواع فلانچ دار و پایه دار می باشد.
امکان ارائه با بک استوپ، موتور ترمز دار، اینورتر و موتور ضد حریق میسر می باشد. 
کلیه محصولات فوق بصورت موتور گیربکس و یا دوسر شافت و بدون موتور قابل ارائه می باشد.
کلیه موتورها طبق استاندارد IEC و یا NEMA بدون نیاز به تغییرات قابل مونتاژ می باشند.
برای دریافت نرم افزار انتخاب محصول و دریافت نقشه اینجا را کلیک کنید.