Cabro Group

گیربکس های آسیاب غلطکی PDM و کابرو در زمینه اورهال و EMTICI امضای قرارداد همکاری

درپی درخواست برخی از کارخانجات سیمان کشور در زمینه ارائه خدمات اورهال و نگهداری گیربکس های آسیاب غلطکی  که از پیچیدگی های خاصی برخوردار می باشد و با توجه به تجربیات و دانش شرکت EMTICI هند در زمینه این تیپ از گیربکس ها، شرکت کابرو قرارداد همکاری در زمینه نگهداری و اورهال گیربکس هایVRM صنایع سیمان کشور را با شرکت EMTICI در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۷  امضاء نمود.

براساس این قرارداد در صورت درخواست مشتری جهت خدمات PM و PDM و اورهال گیربکس های VRM، شرکت EMTICI موظف به اعزام کارشناس مجرب جهت انجام خدمات فوق به ایران می باشد.

 همچنین شرکت Emtic متعهد به آموزش مهندسین شرکت کابرو در زمینه گیربکس های مذکور گردید که متعاقب این قرارداد ۲ نفر از مهندسین کابرو دوره آموزشی در زمینه خدمات اورهال و نگهداری گیربکس های VRM را با موفقیت گذراندند و مقرر گردید، مهندسین کابرو طی 6 ماه آینده جهت گذراندن دوره پیشرفته این تیپ از گیربکس ها به شرکت EMTICI هند اعزام گردند.

لازم به ذکر است که شرکت EMTICI یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتیELECON می باشد که خدمات فنی و مهندسی در زمینه گیربکس های صنعتی در کشورهای مختلف جهان ارائه می نماید.